top of page

TABAKOLOGIE 

Woman Holding Cigarette

Wil jij stoppen met roken? Laat je doorheen het rookstoptraject bijstaan door onze tabakologe!
Door rookstopbegeleiding bij een tabakoloog heb je 3 tot 4 keer meer kans om van je rookverslaving af te geraken.

Tijdens het intake-gesprek bekijken we samen wat de verwachtingen zijn en stellen we een rookprofiel op. Je krijgt informatie over het lichamelijke, psychologische en gedragsmatige aspect van de rookverslaving en over mogelijke hulpmiddelen en handige tips. Iedereen krijgt een aanpak op maat zonder enige druk. 

 

Wist je dat stoppen met roken...
... na 20 minuten resulteert in een daling van de hartslag en de bloeddruk.
... na 12 uur resulteert in een normalisatie van het CO-niveau in het bloed.
... na 12 weken resulteert in een daling van het risico op een hartaanval en de longfunctie verbetert.
... na 1-9 maanden resulteert in het verdwijnen van de rokershoest.
... na 1 jaar resulteert in een halvering van het risico op coronaire hartziekte.
... na 5 jaar resulteert in het risico op een beroerte gelijk aan dat van een niet-roker.
... na 10 jaar resulteert in een halvering van het risico op longkanker.
... na 15 jaar resulteert in het risico op hart- en vaatziekten gelijk aan dat van een niet-roker.

Terugbetaling

Je woont in Vlaanderen:
Jaarlijks heb je recht op 48 punten bij de terugbetaling van rookstopbegeleiding door een tabakoloog. 
De tussenkomst geldt voor in totaal maximaal 4 uur individuele begeleiding of 12 uur groepsbegeleiding. 
Wanneer je begeleiding krijgt bij een tabakoloog gaan er punten af. Je kan navragen aan je tabakoloog hoeveel punten je nog hebt.

Individuele begeleiding: €7,5 per kwartier. 

Indien je verhoogde tegemoetkoming hebt, betaal je €1 per kwartier.

Je woont in Brussel of Wallonië:
Je hebt recht op 8 terugbetaalde raadplegingen in de loop van 2 kalenderjaren. 
Zwangere vrouwen hebben recht op maximaal 8 sessies per zwangerschap.
De eerste raadpleging duurt 45 minuten, de 7 volgende sessies telkens 30 minuten.
Om te genieten van een terugbetaling moet je een arts in Brussel of Wallonië of een geregistreerd tabakoloog raadplegen en aangesloten zijn bij een ziekenfonds.

Hoeveel je terugbetaald krijgt hangt af van je persoonlijke situatie:

  • 30 euro voor de eerste sessie

  • 20 euro voor de zeven volgende sessies

  • 30 euro voor zwangere vrouwen (bij het getuigschrift voor verstrekte hulp of het facturatiedocument moet een zwangerschapsattest worden gevoegd)


Na de rookstopbegeleiding bij de arts of tabakoloog moet je de volgende documenten opsturen naar het ziekenfonds:

  • het ondertekende zorgcertificaat, als de rookstopbegeleiding gebeurt door een erkende tabakoloog die zorgverstrekker is (bv. huisarts, verpleegkundige, …)

  • de ondertekende factuur, als de rookstopbegeleiding gebeurt door een erkende tabakoloog die geen zorgverstrekker is (bv. psycholoog)

bottom of page